tyl bannerbar2

Historiek

logo tyl
Op 4 februari 1982 zag Tyl Uylenspiegel het levenslicht.
De club is gegroeid uit de studentenvereniging Lekoh (nu Hermes).
Het grondidee werd gelanceerd door Guy De Vos (lekoh-praeses 1977-1979)
en uiteindelijk gerealiseerd door de stichter Henri (Fik) Vanden Eynde
(lekoh-praeses 1980-1981). De kleuren zijn wit-donkergroen-wit.
De hoofdkleur is wit en de bijkleur is donkergroen.

Dit donkergroen vindt haar oorsprong in de kleuren van
de studentenvereniging Lekoh. Tyl was de eerste studentenclub van de E.H.L.
(Economische Hogeschool Limburg) en groepeerde de studenten van deze school.
Later zou de naam van de school veranderen in L.U.C. (Limburgs Universitair Centrum) en sinds 2005 spreken we van de U.H. (Universiteit Hasselt). Tyl Uylenspiegel staat nog steeds bekend als de studentenclub van de economiestudenten, allen schoolgaand aan de Universiteit Hasselt.

Clublied

Fik Vanden Eynde
Tjen Janezic

           Zag één van U,
                          die langshene mij hier gaan,
           de dwaas die 'k mis,
                          't is de nar uit mijn bestaan.
           Geen doel of regel kan bekoren,
                          't is slechts waan.
           Uylenspiegels hier verzameld,
                          zaagt ge 'm gaan?
           Ohoooooooo..... ohoooooooo.....

           Refrein:
           Want immer is den Tyl weer op de zwier,
           want hij blijft steeds maar dorsten naar het bier.
           Ohoooooooo..... ohoooooooo.....

           Vrolijke kwast,
                         onze allerbeste vriend,
           gij zijt mijn ziel,
                         ik de student die U steeds dient.
           Geest en lichaam uwer leven
                         zijn bemind.
           Zaagt ge 'm gaan, Uylenspiegels,
                         zo gezwind.
           Ohoooooooo..... ohoooooooo.....

           Refrein:
           Want immer is den Tyl weer op de zwier,
           want hij blijft steeds maar dorsten naar het bier.
           Ohoooooooo..... ohoooooooo.....

Uylenspiegelballade

Uit Lekoh's schoot geboren
groeit Uylenspiegel op.
Die club , ons één gezworen ,
zet alles op zijn kop.
Vrouwen en bier zijn ons bekend ,
studententrouw maakt ons gekend.
Wees blij , want Tyl is hier ,
drink uit die potten bier.
Wij zijn ook hechte vrienden ,
dat weet hier iedereen.
De leus die wij steeds dienden
is : "Wijken voor geen één".
Tyl Uylenspiegel triomfeert ,
heeft Diepenbeek 'gekoejoneerd'.
Maakt Tyl weerom plezier,
zuip dan gelijk een stier